Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa

Mahābhārata
MBh, 7, 16, 20.1 mācellakair lalitthaiśca sahito madrakair api /
MBh, 9, 7, 23.2 madrakaiḥ sahito vīraiḥ karṇaputraiśca durjayaiḥ //
Rāmāyaṇa
Rām, Ki, 42, 10.2 prasthālān bharatāṃś caiva kurūṃś ca saha madrakaiḥ //