Occurrences

Kūrmapurāṇa

Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 7, 44.1 utsasarja pitṝn sṛṣṭvā tatastāmapi viśvasṛk /
KūPur, 1, 41, 22.3 ṣaḍbhī raśmisahasraistu viṣṇustapati viśvasṛk //
KūPur, 1, 47, 4.2 upāsyate sa viśvātmā sākṣī sarvasya viśvasṛk //
KūPur, 2, 31, 31.2 mamāra ceśayogena jīvitaṃ prāpa viśvasṛk //
KūPur, 2, 37, 78.1 na jāyate na mriyate vardhate na ca viśvasṛk /