Occurrences

Kumārasaṃbhava
Liṅgapurāṇa
Bhāgavatapurāṇa
Śyainikaśāstra

Kumārasaṃbhava
KumSaṃ, 1, 49.2 sā nirmitā viśvasṛjā prayatnād ekasthasaundaryadidṛkṣayeva //
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 81, 56.1 idaṃ pavitraṃ paramaṃ rahasyaṃ vratottamaṃ viśvasṛjāpi sṛṣṭam /
LiPur, 1, 81, 58.1 purākṛtaṃ viśvasṛjā stavaṃ ca hitāya devena jagattrayasya /
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 3, 18, 3.1 āhainam ehy ajña mahīṃ vimuñca no rasaukasāṃ viśvasṛjeyam arpitā /
BhāgPur, 3, 18, 8.2 abhiṣṭuto viśvasṛjā prasūnair āpūryamāṇo vibudhaiḥ paśyato 'reḥ //
Śyainikaśāstra
Śyainikaśāstra, 1, 5.2 sṛṣṭā viśvasṛjā kārtsnyāt ke tān gaṇitumīśate //