Occurrences

Mahābhārata
Amarakośa
Kūrmapurāṇa
Matsyapurāṇa
Viṣṇupurāṇa
Viṣṇusmṛti
Bhāratamañjarī
Garuḍapurāṇa
Hitopadeśa
Rājanighaṇṭu
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Mahābhārata
MBh, 2, 9, 19.1 vipāśā ca śatadruśca candrabhāgā sarasvatī /
MBh, 3, 186, 93.2 carmaṇvatīṃ vetravatīṃ candrabhāgāṃ sarasvatīm //
MBh, 6, 10, 14.1 śatadruṃ candrabhāgāṃ ca yamunāṃ ca mahānadīm /
MBh, 8, 30, 35.3 candrabhāgā vitastā ca sindhuṣaṣṭhā bahir gatāḥ //
MBh, 13, 26, 7.2 saptāhaṃ candrabhāgāṃ vai vitastām ūrmimālinīm /
MBh, 13, 134, 16.1 vipāśā ca vitastā ca candrabhāgā irāvatī /
MBh, 13, 151, 14.1 śatadrūśca vipāśā ca candrabhāgā sarasvatī /
Amarakośa
AKośa, 1, 293.2 śarāvatī vetravatī candrabhāgā sarasvatī //
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 45, 27.1 śatadruścandrabhāgā ca sarayūryamunā tathā /
KūPur, 2, 39, 34.1 candrabhāgāṃ tato gacchet snānaṃ tatra samācaret /
Matsyapurāṇa
MPur, 13, 48.1 kālā tu candrabhāgāyāmacchode śivakāriṇī /
MPur, 22, 20.1 yamunā devikā kālī candrabhāgā dṛṣadvatī /
MPur, 51, 13.2 godāvarīṃ vitastāṃ ca candrabhāgāmirāvatīm //
MPur, 114, 21.1 śatadruścandrabhāgā ca yamunā sarayūstathā /
MPur, 133, 23.1 gaṅgā sindhuḥ śatadruśca candrabhāgā irāvatī /
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 2, 3, 10.1 śatadrūcandrabhāgādyā himavatpādaniḥsṛtāḥ /
ViPur, 4, 24, 69.1 sindhutaṭadāvikorvīcandrabhāgākāśmīraviṣayāṃśca vrātyamlecchaśūdrādayo bhokṣyanti //
Viṣṇusmṛti
ViSmṛ, 85, 52.1 candrabhāgāyām //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 13, 1421.1 candrabhāgā vitastā ca kaśmīrasaritastathā /
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 55, 10.1 ketumālā tāmraparṇī candrabhāgā sarasvatī /
GarPur, 1, 66, 7.1 gaṅgā ca narmadā caiva candrabhāgā sarasvatī /
GarPur, 1, 81, 11.1 mahākeśī ca kāverī candrabhāgā vipāśayā /
Hitopadeśa
Hitop, 1, 186.5 sa ca digvijayavyāpārakrameṇa āgatya candrabhāgānadītīre samāveśitakaṭako vartate /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Pānīyādivarga, 12.1 gaṅgā bhānusutā revā candrabhāgā sarasvatī /
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 22, 14.2 godāvarī vitastā ca candrabhāgā irāvatī //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 198, 86.2 kālā tu candrabhāgāyāmacchode śaktidhāriṇī //