Occurrences

Mahābhārata
Kūrmapurāṇa
Matsyapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 3, 186, 93.2 carmaṇvatīṃ vetravatīṃ candrabhāgāṃ sarasvatīm //
MBh, 6, 10, 14.1 śatadruṃ candrabhāgāṃ ca yamunāṃ ca mahānadīm /
MBh, 13, 26, 7.2 saptāhaṃ candrabhāgāṃ vai vitastām ūrmimālinīm /
Kūrmapurāṇa
KūPur, 2, 39, 34.1 candrabhāgāṃ tato gacchet snānaṃ tatra samācaret /
Matsyapurāṇa
MPur, 51, 13.2 godāvarīṃ vitastāṃ ca candrabhāgāmirāvatīm //