Occurrences

Āpastambaśrautasūtra
Uḍḍāmareśvaratantra

Āpastambaśrautasūtra
ĀpŚS, 20, 10, 5.2 ājyaṃ madhu taṇḍulān pṛthukāṃl lājān karambhān dhānāḥ saktūn masūsyāni prayaṅgutaṇḍulān iti //
Uḍḍāmareśvaratantra
UḍḍT, 11, 13.1 manaḥśilā prayaṅguś ca rocanā nāgakesaram /