Occurrences

Pañcārthabhāṣya

Pañcārthabhāṣya
PABh zu PāśupSūtra, 1, 8, 18.0 upeti viśeṣaṇe kriyopasaṃhāre samastatve ca //
PABh zu PāśupSūtra, 1, 8, 22.0 atropety abhyupagame //
PABh zu PāśupSūtra, 1, 15, 1.0 atra upa ity abhyupagame //
PABh zu PāśupSūtra, 4, 7.1, 25.0 yasmādāha upādadīta atropety abhyupagame //
PABh zu PāśupSūtra, 5, 31, 3.0 upa iti samīpadhāraṇe //