Occurrences

Maitrāyaṇīsaṃhitā
Taittirīyasaṃhitā
Taittirīyāraṇyaka
Āpastambaśrautasūtra
Śatapathabrāhmaṇa

Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 1, 10, 9, 36.0 anuyajati samiṣṭyā eva pratiṣṭhityai //
Taittirīyasaṃhitā
TS, 6, 3, 11, 6.2 ekādaśānūyājān yajati daśa vai paśoḥ prāṇā ātmaikādaśo yāvān eva paśus tam anuyajati /
Taittirīyāraṇyaka
TĀ, 5, 8, 2.9 anuyajati svagākṛtyai /
Āpastambaśrautasūtra
ĀpŚS, 19, 3, 1.1 somasyāgne vīhīty anuyajati //
Śatapathabrāhmaṇa
ŚBM, 1, 8, 2, 7.2 yā vā etena yajñena devatā hvayati yābhya eṣa yajñastāyate sarvā vai tattā iṣṭā bhavanti tadyattāsu sarvāsviṣṭāsvathaitat paścevānuyajati tasmādanuyājā nāma //