Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 35, 28.2 antaḥpuraṃ samṛddhaṃ ca krośantaṃ paryadevayan //
Rām, Ay, 45, 23.1 paridevayamānasya duḥkhārtasya mahātmanaḥ /
Rām, Ay, 58, 39.1 evaṃ sa kṛpaṇaṃ tatra paryadevayatāsakṛt /
Rām, Ay, 60, 14.2 hā mṛto 'yam iti jñātvā striyas tāḥ paryadevayan //
Rām, Ay, 60, 15.2 rudantyaḥ śokasaṃtaptāḥ kṛpaṇaṃ paryadevayan //
Rām, Ay, 80, 23.1 paridevayamānasya tasyaivaṃ sumahātmanaḥ /
Rām, Ār, 50, 38.1 iti sarvāṇi bhūtāni gaṇaśaḥ paryadevayan /
Rām, Ki, 6, 17.2 paridevayituṃ dīnaṃ rāmaḥ samupacakrame //
Rām, Ki, 8, 25.2 vayasya iti kṛtvā hi tvayy ahaṃ paridevaye //
Rām, Ki, 20, 3.2 tārā tarum ivonmūlaṃ paryadevayad āturā //
Rām, Su, 33, 56.1 bhṛśaṃ śokārṇave magnaḥ paryadevayad aṅgadaḥ /
Rām, Yu, 38, 22.1 paridevayamānāṃ tāṃ rākṣasī trijaṭābravīt /
Rām, Yu, 39, 4.2 bhrātaraṃ dīnavadanaṃ paryadevayad āturaḥ //
Rām, Yu, 82, 5.2 rākṣasyaḥ saha saṃgamya duḥkhārtāḥ paryadevayan //
Rām, Yu, 98, 11.2 cukruśur bahudhā śokād bhūyastāḥ paryadevayan //
Rām, Yu, 99, 2.2 patiṃ mandodarī tatra kṛpaṇā paryadevayat //
Rām, Yu, 111, 8.1 atra mandodarī nāma bhāryā taṃ paryadevayat /