Occurrences

Kathāsaritsāgara
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Kathāsaritsāgara
KSS, 2, 5, 51.1 kṛtabandhuparityāgā vivāhavidhisatvarā /
KSS, 4, 1, 83.1 tacca sā na dadarśaiva suratānte ca satvarā /
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 19, 17.2 mā mṛṣāvacanaḥ śambhurbhavediti ca satvarā //