Occurrences

Bījanighaṇṭu
Tantrāloka
Gheraṇḍasaṃhitā

Bījanighaṇṭu
BījaN, 1, 5.2 nādabindusamāyukto bījaṃ viṣṇupriyā mataṃ śrīṃ //
BījaN, 1, 6.2 nādabindusamāyukto bījaṃ prāthamikaṃ smṛtaṃ hrīṃ //
BījaN, 1, 7.2 nādabindusamāyuktaḥ pitṛbhūvāsinī smṛtaḥ krīṃ //
BījaN, 1, 9.1 nādabindusamāyuktāṃ samādāyograbhairavīm /
BījaN, 1, 13.1 krodhīśo balabhid dhūmrabhairavīnādabindubhiḥ /
BījaN, 1, 15.1 vyomāsyaḥ kṣatajārūḍho ḍākinīnādabindubhiḥ /
BījaN, 1, 16.2 nādabindusamāyuktaḥ kiṅkiṇībījam uttamam drīṃ //
BījaN, 1, 19.2 nādabindusamāyuktaṃ bījaṃ vaitālikaṃ smṛtam pleṃ //
BījaN, 1, 25.1 kṣatajasthaṃ vyomavaktraṃ nādabindusamanvitam /
BījaN, 1, 55.2 nādabinduyutaṃ mūrdhni jyotirmantra udāhṛto hrauṃ //
Tantrāloka
TĀ, 1, 77.2 vikalpo vetti tadvattu nādabindvādinā śivam //
TĀ, 8, 405.1 nādabindvādikaṃ kāryamityādijagadudbhavaḥ /
Gheraṇḍasaṃhitā
GherS, 6, 12.1 nādabindumayaṃ pīṭhaṃ dhyāyet tatra manoharam /