Occurrences

Bṛhatkathāślokasaṃgraha

Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 13, 40.2 pāne pariṇatiṃ yāti pratibuddhaḥ pipāsitaḥ //
BKŚS, 18, 70.1 ādṛtā cādiśat preṣyāḥ sānudāsaḥ pipāsitaḥ /
BKŚS, 20, 75.2 nidrāsukham upāsīnaḥ pratibuddhaḥ pipāsitaḥ //