Occurrences

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Sū., 12, 63.1 paścāc cikitset tūrṇaṃ vā balavantam upadravam /
AHS, Sū., 29, 80.2 tais tairupāyaiḥ prayataścikitsed ālocayan vistaram uttaroktam //
AHS, Nidānasthāna, 5, 45.1 cikitsed āmayaṃ ghoraṃ taṃ śīghraṃ śīghrakāriṇam /
AHS, Utt., 32, 5.2 vivṛtādīṃstu jālāntāṃścikitset serivellikān /