Occurrences

Rasaratnasamuccaya

Rasaratnasamuccaya
RRS, 2, 67.2 navasārasamāyuktaṃ meṣaśṛṅgīdravānvitaṃ //
RRS, 3, 134.2 kṣāro 'sau navasāraḥ syāccūlikālavaṇābhidhaḥ //
RRS, 3, 135.2 taduktaṃ navasārākhyaṃ cūlikālavaṇaṃ ca tat //