Occurrences

Śārṅgadharasaṃhitādīpikā

Śārṅgadharasaṃhitādīpikā
ŚSDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 12, 13.1, 96.3 sthāpayitvā rasaṃ tatra navasāraṃ kalāṃśakam /
ŚSDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 12, 23.2, 3.0 rasona iti laśunaḥ navasāraścūlikālavaṇaḥ śigruḥ śobhāñjanam etatsakalaṃ samamātreṇa kṛtvā pāradasāmyaṃ grāhyam //
ŚSDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 12, 34.2, 7.3 navasāraṃ dhūmasāraṃ sphaṭikaṃ yāmamātrakam //
ŚSDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 12, 34.2, 13.3 navasāraṃ ca sphaṭikaṃ sanāgaṃ yāmamātrakam //