Occurrences

Ṛgvedakhilāni
Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Kūrmapurāṇa
Matsyapurāṇa
Skandapurāṇa

Ṛgvedakhilāni
ṚVKh, 4, 2, 6.1 śāntyarthaṃ taddvijātīnām ṛṣibhiḥ samupāśritāḥ /
Mahābhārata
MBh, 1, 68, 41.12 na samarthā trivargo 'yaṃ daṃpatyoḥ samupāśritaḥ /
MBh, 2, 13, 53.2 sāmarthyavantaḥ saṃbandhād bhavantaṃ samupāśritāḥ //
MBh, 2, 54, 7.2 etacchrutvā vyavasito nikṛtiṃ samupāśritaḥ /
MBh, 2, 54, 15.2 etacchrutvā vyavasito nikṛtiṃ samupāśritaḥ /
MBh, 2, 54, 18.2 etacchrutvā vyavasito nikṛtiṃ samupāśritaḥ /
MBh, 2, 54, 23.2 etacchrutvā vyavasito nikṛtiṃ samupāśritaḥ /
MBh, 2, 54, 27.2 etacchrutvā vyavasito nikṛtiṃ samupāśritaḥ /
MBh, 2, 54, 29.2 etacchrutvā vyavasito nikṛtiṃ samupāśritaḥ /
MBh, 2, 58, 4.2 etacchrutvā vyavasito nikṛtiṃ samupāśritaḥ /
MBh, 2, 58, 6.2 etacchrutvā vyavasito nikṛtiṃ samupāśritaḥ /
MBh, 2, 58, 8.2 etacchrutvā vyavasito nikṛtiṃ samupāśritaḥ /
MBh, 2, 58, 10.2 etacchrutvā vyavasito nikṛtiṃ samupāśritaḥ /
MBh, 2, 58, 15.2 etacchrutvā vyavasito nikṛtiṃ samupāśritaḥ /
MBh, 2, 58, 21.2 etacchrutvā vyavasito nikṛtiṃ samupāśritaḥ /
MBh, 2, 58, 25.2 etacchrutvā vyavasito nikṛtiṃ samupāśritaḥ /
MBh, 2, 58, 28.2 etacchrutvā vyavasito nikṛtiṃ samupāśritaḥ /
MBh, 3, 100, 15.1 na caitān adhijagmus te samudraṃ samupāśritān /
MBh, 3, 101, 2.1 lokā hyevaṃ vartayanti anyonyaṃ samupāśritāḥ /
MBh, 3, 203, 18.1 vastimūle gude caiva pāvakaḥ samupāśritaḥ /
MBh, 3, 239, 16.2 saṃspṛśyāpaḥ śucir bhūtvā bhūtalaṃ samupāśritaḥ //
MBh, 3, 261, 55.2 purā rāmabhayād eva tāpasyaṃ samupāśritam //
MBh, 3, 297, 71.1 yasya bāhubalaṃ sarve pāṇḍavāḥ samupāśritāḥ /
MBh, 6, BhaGī 18, 52.2 dhyānayogaparo nityaṃ vairāgyaṃ samupāśritaḥ //
MBh, 6, 91, 4.1 bhavantaṃ samupāśritya vāsudevaṃ yathā paraiḥ /
MBh, 6, 93, 35.1 tvāṃ vayaṃ samupāśritya saṃyuge śatrusūdana /
MBh, 7, 23, 7.2 cedayaścāpare vaṅgā mām eva samupāśritāḥ //
MBh, 7, 88, 32.2 anyonyaṃ samupāśritya na tyakṣyanti raṇājiram //
MBh, 7, 135, 37.1 nākampata mahābāhuḥ svadhairyaṃ samupāśritaḥ /
MBh, 12, 49, 51.2 bhayāt kṣatriyavīrāṇāṃ parvataṃ samupāśritaḥ //
MBh, 12, 94, 35.1 ke mānuraktā rājānaḥ ke bhayāt samupāśritāḥ /
MBh, 13, 94, 18.1 kṣatraṃ hi daivatam iva brāhmaṇaṃ samupāśritam /
Rāmāyaṇa
Rām, Yu, 7, 10.1 svabalaṃ samupāśritya nītā vaśam ariṃdama /
Rām, Utt, 17, 29.2 samupāśritya śailābhaṃ tava vīryam amānuṣam //
Kūrmapurāṇa
KūPur, 2, 16, 59.1 na pāṇipādavāṅnetracāpalyaṃ samupāśrayet /
Matsyapurāṇa
MPur, 137, 25.2 vipulaṃ sāgaraṃ te tu dānavāḥ samupāśritāḥ //
Skandapurāṇa
SkPur, 5, 38.1 sa cāpi tasmādvibhraṣṭo bhūtalaṃ samupāśritaḥ /
SkPur, 12, 3.2 dvāri jātamaśokaṃ vai samupāśritya saṃsthitā //