Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Bhāgavatapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 1, 20, 14.1 khageśvaraṃ śaraṇam upasthitā vayaṃ mahaujasaṃ vitimiram abhragocaram /
Rāmāyaṇa
Rām, Utt, 21, 9.2 kṛtvā vitimiraṃ sarvaṃ samīpaṃ samavartata //
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 4, 2, 5.2 bhrājamānaṃ vitimiraṃ kurvantaṃ tan mahat sadaḥ //