Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa

Mahābhārata
MBh, 3, 43, 3.1 nabho vitimiraṃ kurvañjaladān pāṭayann iva /
MBh, 12, 176, 14.2 prādurbhavatyūrdhvaśikhaḥ kṛtvā vitimiraṃ nabhaḥ //
MBh, 13, 141, 10.1 jagad vitimiraṃ cāpi pradīptam akarot tadā /
Rāmāyaṇa
Rām, Ki, 38, 2.2 ādityo vā sahasrāṃśuḥ kuryād vitimiraṃ nabhaḥ //
Rām, Ki, 41, 44.2 kṛtvā vitimiraṃ sarvam astaṃ gacchati parvatam //
Rām, Ki, 49, 19.1 tatas taṃ deśam āgamya saumyaṃ vitimiraṃ vanam /