Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Viṣṇusmṛti

Mahābhārata
MBh, 3, 65, 10.2 kurvantīṃ prabhayā devīṃ sarvā vitimirā diśaḥ //
Rāmāyaṇa
Rām, Su, 13, 27.2 kurvantīṃ prabhayā devīṃ sarvā vitimirā diśaḥ //
Viṣṇusmṛti
ViSmṛ, 1, 28.1 kurvāṇāṃ prabhayā devīṃ tathā vitimirā diśaḥ /