Occurrences

Kathāsaritsāgara

Kathāsaritsāgara
KSS, 2, 1, 53.1  priye pūrṇakāmā sā jātā pāpā tilottamā /
KSS, 2, 2, 94.1  kaṣṭamahinā daṣṭā rājaputrīti tatkṣaṇam /
KSS, 2, 4, 182.2  hāhaṃ patitāsmīti sā cakranda ca bibhyatī //
KSS, 2, 4, 182.2 hā hāhaṃ patitāsmīti sā cakranda ca bibhyatī //
KSS, 3, 1, 33.2  hā kaṣṭamiti smāha vaṇijastasya śṛṇvataḥ //
KSS, 3, 1, 33.2 hā kaṣṭamiti smāha vaṇijastasya śṛṇvataḥ //
KSS, 3, 2, 14.2  hā vasantakayutā devī dagdhetyaghoṣyata //
KSS, 3, 2, 14.2 hā vasantakayutā devī dagdhetyaghoṣyata //
KSS, 3, 4, 170.1  tāta hāmbeti ca tāṃ krandantīṃ kanyakāṃ vahan /
KSS, 3, 4, 170.1 hā tāta hāmbeti ca tāṃ krandantīṃ kanyakāṃ vahan /
KSS, 3, 4, 244.2 niragādatha bhadre hā bhadre iti sa bruvan //
KSS, 3, 4, 244.2 niragādatha hā bhadre bhadre iti sa bruvan //
KSS, 3, 4, 247.2 tatra tatra sa bhadre iti pratyuttaraṃ dadau //
KSS, 3, 6, 211.1  putreti ca cakranda nindan bhāryāṃ sahātmanā /
KSS, 4, 2, 178.2 nivartayantaṃ jananīṃ putreti virāviṇīm //
KSS, 4, 2, 227.1  dhiṅ madarthaṃ tenātmā datto nūnaṃ mahātmanā /
KSS, 5, 2, 110.1 tatpitā so 'pi govindasvāmī putra hā guṇin /
KSS, 5, 2, 110.2  hā vijayadatteti muktākrandastato yayau //
KSS, 5, 2, 110.2 hā vijayadatteti muktākrandastato yayau //
KSS, 6, 1, 171.2  kathaṃ kātarairebhistyaktaikeyaṃ tapasvinī //