Occurrences

Jaiminīyabrāhmaṇa

Jaiminīyabrāhmaṇa
JB, 1, 123, 7.0 tenainān o vu vā ity avāco 'vāghnan //
JB, 1, 123, 8.0 utso devo hirā o hā vu vā iti bhūmispṛśa evākurvan //
JB, 1, 123, 8.0 utso devo hirā hā o vu vā iti bhūmispṛśa evākurvan //
JB, 1, 133, 18.0 ho vā vai bṛhad o vā hā rathantaram //
JB, 1, 133, 18.0 ho vā hā vai bṛhad o vā rathantaram //
JB, 1, 141, 1.0 avitā jarāyitṝṇām ā au ho yi śatāṃ bhavasy au ho hiṃ mā tā yā hiṃ mety uttamāyā uttarārdhe kuryāt //