Occurrences

Rasaprakāśasudhākara
Rasendracūḍāmaṇi
Rasārṇava
Ānandakanda

Rasaprakāśasudhākara
RPSudh, 9, 5.2 tridaṇḍī karasī bhṛṃgavallī camarikā tathā //
Rasendracūḍāmaṇi
RCūM, 8, 24.2 udumbarī tridaṇḍī ca nīlajyotistathāparā //
RCūM, 8, 25.2 tridaṇḍī brahmadaṇḍī ca krauñcikā sthalapadminī //
Rasārṇava
RArṇ, 5, 19.2 tridaṇḍī brahmadaṇḍī ca cakrāṅkī sthalapadminī //
RArṇ, 18, 184.1 tridaṇḍīmarditaṃ sūtamekīkṛtya ca golakam /
Ānandakanda
ĀK, 2, 9, 69.2 rasabandhavidhau proktā tridaṇḍīti kṛtābhidhā //