Occurrences

Rasārṇava

Rasārṇava
RArṇ, 18, 61.1 same tu vimale jīrṇe yo rasaṃ bhakṣayennaraḥ /
RArṇ, 18, 62.1 dviguṇe vimale jīrṇe daśalakṣaṃ sa jīvati /
RArṇ, 18, 62.2 triguṇe vimale jīrṇe daśakoṭiṃ ca jīvati //
RArṇ, 18, 64.1 yādṛśaṃ vimale jīrṇe tādṛśaṃ hemamākṣike /
RArṇ, 18, 107.1 bhakṣite hemavimale palāyante diśo daśa /
RArṇ, 18, 152.2 vedhe tu hemavimale majjño hema prajāyate //
RArṇ, 18, 153.2 alake vimale tāpye tīkṣṇe tāre ca bhāskare //