Occurrences

Liṅgapurāṇa
Matsyapurāṇa

Liṅgapurāṇa
LiPur, 2, 14, 15.1 ghrāṇendriyātmakatvena sadyojātaḥ smṛto budhaiḥ /
LiPur, 2, 14, 20.1 upasthātmatayā devaḥ sadyojātaḥ sthitaḥ prabhuḥ /
LiPur, 2, 27, 104.2 sadyojāto 'nugraheśaḥ krūrasenaḥ sureśvaraḥ //
Matsyapurāṇa
MPur, 95, 16.1 prīyatāṃ devadevo'tra sadyojātaḥ pinākadhṛk /