Occurrences

Rasendracintāmaṇi
Rasārṇava
Ānandakanda

Rasendracintāmaṇi
RCint, 3, 125.2 nāgābhraṃ vāhayeddhemni dvādaśaiva guṇāni ca /
Rasārṇava
RArṇ, 11, 190.1 aṣṭamāṃśena nāgābhraṃ cārayitvā sureśvari /
RArṇ, 15, 159.2 vaṅgābhraṃ caiva nāgābhraṃ samasūtena vedhayet //
Ānandakanda
ĀK, 1, 4, 202.1 vaṅgābhraṃ haritālena nāgābhraṃ śilayā milet /
ĀK, 1, 4, 382.2 nāgābhraṃ vāpi vaṅgābhraṃ tāmrābhraṃ vā surārcite //