Occurrences

Rasendracūḍāmaṇi

Rasendracūḍāmaṇi
RCūM, 14, 185.2 sadeva paramaṃ tejaḥ sūtarājendravajrayoḥ //
RCūM, 15, 34.3 govindabhagavān pūjyaiḥ sūtarājasya niścitā //
RCūM, 16, 41.1 dviguṇagaganajīrṇaḥ sevitaḥ sūtarājaḥ pratidinamiha guñjāmātrayā varṣamātram /