Occurrences

Ānandakanda

Ānandakanda
ĀK, 1, 2, 133.1 navaniṣkaṃ sūtarājaṃ vinyaseccaikamānasaḥ /
ĀK, 1, 2, 256.1 iti stutvā sūtarājaṃ sarvaṃ karma samarpayet /
ĀK, 1, 4, 23.2 prakṣālayetsūtarājamevaṃ kuryāttrisaptadhā //
ĀK, 1, 4, 24.1 prasveditaṃ sūtarājaṃ tataḥ saṃmardayet priye /
ĀK, 1, 7, 188.1 pakṣajitsūtarājasya bhasmībhūtābhrasatvakaḥ /
ĀK, 1, 9, 116.2 mukhīkṛte sūtarāje yathābhūdabhrajāraṇā //
ĀK, 1, 9, 129.2 hemajīrṇaṃ sūtarājaṃ bhasmīkuryācca pūrvavat //
ĀK, 1, 9, 182.2 mukhīkṛte sūtarāje kāntaṃ svarṇaṃ samaṃ samam //
ĀK, 1, 10, 25.1 evaṃvidhaṃ sūtarājaṃ kāntabījaṃ dvayaṃ samam /
ĀK, 1, 10, 80.2 mukhīkṛte sūtarāje vajrakāntābhrabījakam //
ĀK, 1, 10, 81.1 pṛthakpṛthaksūtarāje catuḥṣaṣṭyaṃśakādikam /
ĀK, 1, 10, 84.2 mukhīkṛte sūtarāje bījaṃ vajrasuvarṇayoḥ //
ĀK, 1, 10, 89.1 mukhīkṛte sūtarāje hemavajrābhrabījakam /
ĀK, 1, 23, 11.1 doṣayuktaḥ sūtarājo viṣameva varānane /
ĀK, 1, 23, 15.2 kalāṃśaṃ sūtarājasya cūrṇeṣṭakaniśārajaḥ //
ĀK, 1, 23, 46.1 bhasmībhavetsūtarājo yojyo yoge rasāyane /
ĀK, 1, 23, 353.2 cārayetsūtarājaṃ tu mūkamūṣāgataṃ dhamet //
ĀK, 2, 9, 83.1 madhurā rudhiragranthiḥ sūtarājanibandhinī /
ĀK, 2, 9, 97.1 sodumbaralatetyuktā sūtarājasya bandhinī /