Occurrences

Rasendrasārasaṃgraha

Rasendrasārasaṃgraha
RSS, 1, 7.1 rasendraḥ pāradaḥ sūtaḥ sūtarājaśca sūtakaḥ /
RSS, 1, 47.2 anena sūtarājo 'yaṃ ṣaṇḍhabhāvaṃ vimuñcati //
RSS, 1, 339.1 śuddhasya sūtarājasya bhāgo bhāgadvayaṃ baleḥ /