Occurrences

Rasaratnākara
Mugdhāvabodhinī

Rasaratnākara
RRĀ, V.kh., 9, 95.1 śuddhena sūtarājena triguṇena ca saṃyutam /
Mugdhāvabodhinī
MuA zu RHT, 1, 2.2, 10.0 kathaṃ yuktaḥ tamarthe spaṣṭayatyanena sūtarājenāpi catvāri vāsāṃsi dhṛtāni viprādivarṇabhedāt //