Occurrences

Rasaratnākara
Ānandakanda

Rasaratnākara
RRĀ, V.kh., 12, 32.1 samukhe nirmukhe sūte vakṣyate jāraṇaṃ kramāt /
RRĀ, V.kh., 15, 56.1 samukhe nirmukhe vātha rasarāje tu jārayet /
Ānandakanda
ĀK, 1, 4, 70.1 samukhe vā nirmukhe vā rase vā vāsanāmukhe /
ĀK, 1, 23, 275.1 jīryate gaganaṃ devi nirmukhe ca varānane /