Occurrences

Rasahṛdayatantra
Rasaratnākara
Rasārṇava
Mugdhāvabodhinī
Rasārṇavakalpa

Rasahṛdayatantra
RHT, 3, 12.1 samukhaṃ nirmukhamathavā tulyaṃ dviguṇaṃ caturguṇaṃ vāpi /
Rasaratnākara
RRĀ, V.kh., 12, 74.0 saṃskāreṇa hyanenāpi nirmukhaṃ carati kṣaṇāt //
Rasārṇava
RArṇ, 11, 15.1 nirmukhaṃ samukhaṃ caiva vāsanāmukhameva ca /
RArṇ, 12, 42.1 jīryate gaganaṃ devi nirmukhaṃ ca varānane /
Mugdhāvabodhinī
MuA zu RHT, 3, 13.2, 3.0 samukhaṃ mukhasahitaṃ cāraṇaṃ bhavatu vātha nirmukhaṃ mukhavarjitaṃ cāraṇaṃ bhavatu ubhayatrāpi tulyaṃ samānaṃ sūtaṃ cārayet dhātvādīniti śeṣaḥ //
Rasārṇavakalpa
RAK, 1, 109.1 jīryate gaganaṃ devi nirmukhaṃ carati kṣaṇāt /