Occurrences

Ṛgveda
Liṅgapurāṇa
Bhāgavatapurāṇa
Sātvatatantra

Ṛgveda
ṚV, 3, 29, 14.1 pra saptahotā sanakād arocata mātur upasthe yad aśocad ūdhani /
ṚV, 10, 69, 12.1 ayam agnir vadhryaśvasya vṛtrahā sanakāt preddho namasopavākyaḥ /
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 18, 18.2 sanakāya namastubhyaṃ sanātana sanandana //
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 3, 12, 4.1 sanakaṃ ca sanandaṃ ca sanātanam athātmabhūḥ /
BhāgPur, 3, 15, 12.2 mānasā me sutā yuṣmatpūrvajāḥ sanakādayaḥ /
Sātvatatantra
SātT, Ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ, 35.1 sanatkumāraḥ sanakaḥ sanandaś ca sanātanaḥ /