Occurrences

Ānandakanda

Ānandakanda
ĀK, 1, 4, 445.1 śigrukiṃśukakoraṇḍaśākapuṣpāṇi nāginīm /
ĀK, 1, 16, 23.2 mūlaṃ ca vājigandhāyā nīlakoraṇḍapatrakam //
ĀK, 2, 9, 73.1 koraṇḍapatrachadanopamānaprasūnapatrā ca sadugdhakandā /