Occurrences

Kaṭhopaniṣad

Kaṭhopaniṣad
KaṭhUp, 3, 16.1 nāciketam upākhyānaṃ mṛtyuproktaṃ sanātanam /
KaṭhUp, 5, 6.1 hanta ta idaṃ pravakṣyāmi guhyaṃ brahma sanātanam /
KaṭhUp, 6, 1.1 ūrdhvamūlo avākśākha eṣo 'śvatthaḥ sanātanaḥ /