Occurrences

Suśrutasaṃhitā

Suśrutasaṃhitā
Su, Sū., 1, 41.2 svayambhuvā proktamidaṃ sanātanaṃ paṭheddhi yaḥ kāśipatiprakāśitam /
Su, Ka., 8, 141.1 sanātanatvādvedānāmakṣaratvāttathaiva ca /