Occurrences

Matsyapurāṇa
Viṣṇusmṛti
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Matsyapurāṇa
MPur, 83, 28.2 mūrtāmūrtātparaṃ bījamataḥ pāhi sanātana //
Viṣṇusmṛti
ViSmṛ, 1, 48.2 varṇānām āśramāṇāṃ ca dharmān vada sanātana //
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 20, 26.1 jaya devapate śrīmansākṣādbrahma sanātana /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 26, 48.1 tvaṃ naḥ pāhi sureśāna trayīmūrte sanātana /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 146, 94.1 namo namaste deveśa padmagarbha sanātana /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 192, 55.1 tena satyena satyātmanparamātmansanātana /