Occurrences

Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Haṃsadūta

Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 18, 120.1 iti vismāritas tābhiḥ pitṛśokam ahaṃ tadā /
BKŚS, 20, 269.1 evamādiśaratkālakāntivismāritapriyaḥ /
BKŚS, 24, 13.1 jñānādhikṣiptasarvajñau rūpavismāritasmarau /
Haṃsadūta
Haṃsadūta, 1, 19.2 tadālokodbhedapramadabharavismāritagatikriye jāne tāvattvayi bata hatā gopavanitā //