Occurrences

Kauśikasūtra

Kauśikasūtra
KauśS, 4, 8, 27.0 aṃholiṅgābhiḥ //
KauśS, 5, 8, 17.3 agnir mā tasmād enaso viśvān muñcatv aṃhasa iti //
KauśS, 7, 3, 16.0 aṃholiṅgānām āpo bhojanahavīṃṣyabhimarśanopasthānam ādityasya //