Occurrences

Āryāsaptaśatī
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Āryāsaptaśatī
Āsapt, 2, 676.2 pañceṣuṣaṭpadahitā bhūṣā śravaṇasya saptaśatī //
Āsapt, 2, 677.3 udayanabalabhadrābhyāṃ saptaśatī śiṣyasodarābhyāṃ me /
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 231, 41.1 luṅkeśvare ca tīrthānāṃ sāgrā saptaśatī sthitā /