Occurrences

Mahābhārata

Mahābhārata
MBh, 3, 22, 20.1 hataḥ śūrasuto vyaktaṃ vyaktaṃ te ca parāsavaḥ /
MBh, 3, 158, 19.2 śerate nihatā deva gatasattvāḥ parāsavaḥ //
MBh, 7, 26, 23.1 vipraviddhakuthāvalgāśchinnabhāṇḍāḥ parāsavaḥ /