Occurrences

Vaitānasūtra
Śatapathabrāhmaṇa

Vaitānasūtra
VaitS, 5, 2, 11.1 aśmavarma ma iti pariśritaḥ //
Śatapathabrāhmaṇa
ŚBM, 10, 4, 3, 5.2 te 'parimitā eva pariśrita upadadhur aparimitā yajuṣmatīr aparimitā lokampṛṇā yathedam apy etarhy eka upadadhatīti devā akurvann iti /
ŚBM, 10, 4, 3, 8.1 sa hovāca ṣaṣṭiṃ ca trīṇi ca śatāni pariśrita upadhatta ṣaṣṭiṃ ca trīṇi ca śatāni yajuṣmatīḥ /