Occurrences

Rasamañjarī

Rasamañjarī
RMañj, 6, 121.1 na cānnapāne parihāramasti na śītavātādhvani maithune ca /