Occurrences

Kāmasūtra

Kāmasūtra
KāSū, 2, 1, 17.1 atrāpi tāvevāśaṅkāparihārau bhūyaḥ //
KāSū, 5, 1, 16.10 parihārahīnā /