Occurrences

Aitareyabrāhmaṇa
Arthaśāstra
Viṣṇusmṛti
Ayurvedarasāyana
Rasamañjarī
Ānandakanda

Aitareyabrāhmaṇa
AB, 2, 27, 8.0 purastāt pratyañcam aindravāyavam bhakṣayati tasmāt purastāt prāṇāpānau purastāt pratyañcam maitrāvaruṇam bhakṣayati tasmāt purastāccakṣuṣī sarvataḥ parihāram āśvinam bhakṣayati tasmān manuṣyāś ca paśavaś ca sarvato vācaṃ vadantīṃ śṛṇvanti //
Arthaśāstra
ArthaŚ, 2, 1, 17.1 niveśasamakālaṃ yathāgatakaṃ vā parihāraṃ dadyāt //
ArthaŚ, 2, 16, 12.1 nāvikasārthavāhebhyaśca parihāram āyatikṣamaṃ dadyāt //
Viṣṇusmṛti
ViSmṛ, 3, 11.1 grāmadoṣāṇāṃ grāmādhyakṣaḥ parihāraṃ kuryāt //
Ayurvedarasāyana
Ayurvedarasāyana zu AHS, Sū., 9, 5.1, 1.0 gurvādīnāṃ rasāśrayatvād dravyasyāsarvadharmatve prāpte parihāram āha gurvādaya iti //
Rasamañjarī
RMañj, 6, 121.1 na cānnapāne parihāramasti na śītavātādhvani maithune ca /
Ānandakanda
ĀK, 1, 17, 64.1 parihāraṃ vinā rogā jāyante nāvicārataḥ /