Occurrences

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Kātyāyanasmṛti
Matsyapurāṇa
Suśrutasaṃhitā
Parāśarasmṛtiṭīkā
Āryāsaptaśatī

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Utt., 9, 9.2 samaṃ nakhanibhaṃ śophakaṇḍūgharṣādyapīḍitam //
Kātyāyanasmṛti
KātySmṛ, 1, 780.2 pūrvaṃ cāpīḍito vātha sa daṇḍyaḥ parikīrtitaḥ //
Matsyapurāṇa
MPur, 116, 20.1 yā bibharti sadā toyaṃ devasaṃghairapīḍitam /
MPur, 116, 20.2 pulindairnṛpasaṃghaiśca vyāghravṛndairapīḍitam //
Suśrutasaṃhitā
Su, Sū., 46, 351.1 asvinnaṃ sneharahitamapīḍitamato 'nyathā /
Parāśarasmṛtiṭīkā
Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 4.2, 4.0 tṛptaḥ kṣuttṛṣṇābhyāmapīḍitaḥ //
Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2, 246.2 apīḍitā yūpavaktrāḥ saśalkāḥ //
Āryāsaptaśatī
Āsapt, 2, 20.1 amilitavadanam apīḍitavakṣoruham atividūrajaghanoru /