Occurrences

Atharvaveda (Śaunaka)
Jaiminīyabrāhmaṇa
Mahābhārata

Atharvaveda (Śaunaka)
AVŚ, 5, 21, 2.1 udvepamānā manasā cakṣuṣā hṛdayena ca /
Jaiminīyabrāhmaṇa
JB, 1, 134, 4.0 bṛhadrathantare yad asṛjyetāṃ tābhyāṃ bhīṣā prajāḥ paśava udavepanta //
JB, 1, 134, 5.0 te ātmānam eva paryaikṣetāṃ kiṃ nu nāv idaṃ krūram ivātmano yasmād bhīṣā prajāḥ paśava udavepiṣateti //
Mahābhārata
MBh, 3, 58, 24.1 udvepate me hṛdayaṃ sīdantyaṅgāni sarvaśaḥ /
MBh, 5, 50, 11.1 udvepate me hṛdayaṃ yadā duryodhanādayaḥ /
MBh, 5, 73, 18.1 udvepate te hṛdayaṃ manaste praviṣīdati /
MBh, 5, 74, 17.1 na me sīdanti majjāno na mamodvepate manaḥ /
MBh, 8, 68, 19.1 gajair nikṛttāparahastagātrair udvepamānaiḥ patitaiḥ pṛthivyām /