Occurrences

Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Matsyapurāṇa

Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 18, 313.2 devam ātmabhuvaṃ dhyāntau jātau svaḥ kāmayoginau //
Matsyapurāṇa
MPur, 148, 17.1 ityuktastārako daityaḥ praṇamyātmabhuvaṃ vibhum /
MPur, 174, 40.1 sa kaśyapasyātmabhuvaṃ dvijaṃ bhujagabhojanam /