Occurrences

Āpastambaśrautasūtra
Mahābhārata

Āpastambaśrautasūtra
ĀpŚS, 20, 10, 4.1 saṃsthite 'hany abhita āhavanīyaṃ ṣaṭtriṃśatam āśvatthān upatalpān minvanti //
ĀpŚS, 20, 10, 5.1 astamita āditye ṣaṭtriṃśatam adhvaryava upatalpān adhiruhya khādiraiḥ sruvaiḥ sarvāṃ rātrim annahomāñ juhvati /
Mahābhārata
MBh, 1, 68, 13.14 parighāṭṭālakair mukhyair upatalpaśatair api /
MBh, 1, 192, 7.60 gopurāṭṭālakair uccair upatalpaśatair api /
MBh, 3, 16, 6.1 sopatalpapratolīkā sāṭṭāṭṭālakagopurā /