Occurrences

Kālikāpurāṇa

Kālikāpurāṇa
KālPur, 53, 21.2 tanmadhye ratnaparyaṃkaṃ ratnamaṇḍapasaṃsthitam //
KālPur, 53, 22.2 tatparyaṃke raktapadmaṃ prasannaṃ sarvadāśivam //
KālPur, 53, 31.1 baddhaparyaṅkasaṃkalpāṃ nivīrāsanarājitām /
KālPur, 54, 8.2 ratnapadmaṃ saparyaṅkaṃ ratnastambhaṃ tathaiva ca //
KālPur, 54, 10.2 hṛnmadhye cintayet svarṇadvīpaṃ paryaṅkasaṃbhṛtam //