Occurrences

Kāṭhakasaṃhitā
Maitrāyaṇīsaṃhitā
Mahābhārata
Garuḍapurāṇa

Kāṭhakasaṃhitā
KS, 9, 12, 55.0 teṣāṃ mahāhavir hotāsīt satyahavir adhvaryur acittapājā agnid acittamanā upavaktānādhṛṣyaś cāpratidhṛṣyaś cābhigarā ayāsya udgātā //
Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 1, 9, 1, 38.0 anādhṛṣyaś cāpratidhṛṣyaś cābhigarāḥ //
MS, 1, 9, 5, 11.0 anādhṛṣyaś cāpratidhṛṣyaś cābhigarāḥ //
Mahābhārata
MBh, 1, 108, 13.1 anādhṛṣyaḥ kuṇḍabhedī virāvī dīrghalocanaḥ /
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 6, 71.2 dyutirvasuranādhṛṣyo lābhakāmo jayī virāṭ //